10 de set. 2008


NIT ASTRONÒMICA 2008
20 DE SETEMBRE

Realització /
Realización:

Associació d'Astronomia de la Universitat de València
Associació Ecocultural de les serres del Maigmó i del Sit

Lloc /
Lugar:

Ferrusa (tallers, xarrades...)
Rabosa (observació)

Horari /
Horario:

17:00 h. Salida desde La Explanada (autobus)
LLegada de madrugada

INSCRIPCIÓN GRATUITA EN EL CASAL DE LA JOVENTUT
- imprescindible acudir personalmente en el momento de la inscripción
- hasta 18 de septiembre
- plazas limitadas a aforo (aula y autobús)

C/Ortega y Gasset, 23
Petrer

Teléfono: 966 95 06 71


Cap comentari: